Om kurser

KFO tilbyder løbende kurser for forældreråd- og bestyrelser.

Kurserne er for alle interesserede medlemmer og suppleanter af forældrebestyrelser og forældreråd i Københavns Kommunes pasningstilbud. Institutionen eller klyngen behøver ikke at være medlem af KFO for at bestille et kursus.

Kurserne henvender sig både til selvejende og kommunale bestyrelser og klæder bestyrelsesmedlemmerne på, så de kender deres rettigheder og pligter.

Vi har udviklet et nyt koncept for kurset, som fremover vil have form af en workshop, hvor vi kommer omkring emnerne:

- Orientering om loven og styrelsesvedtægter

- Viden om forældrenes kompetencer

- Viden om klynger i KK

- Principper

- Læreplanstemaer

- Pejlemærker og uformelt samarbejde

- Introduktion til vejledninger fra KK.

- Kommunikationsstrategi

 

Vi holder kurser både for enkelte institutioner og for klynger.

Ved at samle flere kan I benytte lejligheden til at mødes med de andre institutionerog udveksle erfaringer samt finde ud, hvad I sammen kan udrette på tværs

 

 Vi tilbyder dels allerede  planlagte kurser i byens medborgerhuse, dels kurser ude i institutionerne/klyngerne, hvor I selv bestemmer tid og sted.

Kurserne er gratis og kan bestilles ved henvendelse på sanne@kfo.dk  og tlf. 60 19 00 80.

 

Kurser april-juni i medborgerhusene:

27. april kl. 19-22

Verdenskulturcenteret,

Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.

Lok.104, 1.sal

8. maj kl. 19-22

Kulturhuset Indre By

Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K

Lokale 2

29. maj kl. 19-22

AFLYST

Valby Kulturhus

Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Lokale 1, 3. sal

8. juni kl. 19-22

Østerbrohuset,

Århusgade 103
2100 København Ø

Lokale 2

 

 

Vinterens kurser i medborgerhusene:

10. jan. kl. 19-22

 AFLYST Kvarterhuset Jemtelandsgade, Jemtelandsgade 3, 2300 S

 Flexrum, 2.sal

11. jan. kl. 19-22

 AFLYST Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3,1359 København K

 Mødelokale 2

18. jan. kl. 19-22

 Valby Kulturhus,Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

 Lokale 4, 2. sal

25. jan. kl. 19-22

AFLYST   Verdenskulturcenteret,

Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.

Lok.104, 1.sal

2. febr. kl. 19-22

 Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

 Lok. 7, 1. sal

8. febr. kl. 19-22

 Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 SV

 Lok.ABC

20. febr. kl. 19-22

 Kulturstationen Vanløse,Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

 Tårnværelset

22. febr. kl. 19-22

 AFLYST Kulturhuset Islands brygge, Islands Brygge 18, 2300 S

 Hal C, Mødelok. A

2.marts kl. 19-22

 Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø

 Kommer senere

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...