Hvorfor medlem

Hvorfor medlem?

Hvad får man som medlem af Københavns Forældreorganisation?

Forældrenes talerør

Med cirka 700 kommunale og selvejende institutioner i Københavns Kommune udgør byens forældre en meget stor gruppe af personer, der har det tilfælles, at de har børn i en vuggestue, dagpleje, børnehave, fritidshjem, fritidsklub eller specialinstitution. Jo flere medlemmer KFO repræsenterer, jo større vægt har vores ord i forhold til for eksempel politikere og andre beslutningstagere. Vores legitimitet som "forældrenes talerør" er derfor afhængig af, at så mange forældre som muligt enten via personligt medlemsskab eller via deres børns institution er medlem af KFO. Et medlemsskab er altså en styrkelse af KFO's indflydelse.

Økonomisk hjælp til politisk arbejde

KFO arbejder som politisk interesseorganisation i forhold til beslutningstagere og forvaltning i Københavns Kommune. Det indebærer mange forskellige opgaver. Vi bliver inviteret til at afgive høringssvar om emner, der relaterer sig til kommunens institutioner, vi bliver inviteret med i følgegrupper og møder i forvaltningen og med politikerne og ikke mindst planlægger og koordinerer vi arrangementer og kampagner specielt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Mange af disse politiske tiltag og opgaver koster naturligvis penge i større eller mindre grad. Derudover har vi nogle driftsudgifter i form af sekretærlønning, administration og IT. De er  relativ beskedne udgifter, og kontingentet går derfor primært til politisk arbejde i KFO eller via medlemsskab i vores paraplyorganisation, Forældrenes Landsorganisation, FOLA

Foredrag og debataftener

KFO arrangerer i løbet af året nogle foredrags- og debataftener, hvor vi inviterer eksterne oplægsholdere. Vi forsøger at engagere kapaciteter på forskellige børnerelaterede områder. Det er naturligvis ikke helt billigt selvom vi opkræver en beskeden entrépris. Som medlem af KFO får man rabat på entréprisen.

Institution/person

Man kan enten være medlem som enkelt person eller som institution. En institution kan melde sig ind, hvis bestyrelsen beslutter det.

Institutioner kan tilmelde sig via siden her

Du kan indmelde dig som personligt medlem via siden her

Kontingent

Et personligt medlemsskab koster 95,- kr. om året. Et institutionsmedlemsskab koster 925,- kr. om året. Opkrævningen falder i begyndelsen af året.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...