Hvad er KFO?

Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Vores medlemmer er derfor både enkeltpersoner og institutioner i København. Vi dækker hele aldersspændet fra 0-18 år, idet vi repræsenterer både vuggestuer, dagplejere, børnehaver, fritidshjem, KKFO’er, fritidsklubber, ungdomsklubber samt specialinstitutioner.

KFO er forældrenes repræsentant og talerør over for samarbejdspartnere og beslutningstagere i Københavns Kommune. Vi arbejder både partipolitisk uafhængigt og er også uafhængig af de faglige organisationer. Organisationen er således forældrenes vagthund, hvis opgaver er, at varetage børnenes rettigheder, miljø og ikke mindst udvikling i institutionslivet.

Københavns Forældreorganisation er medlem af Forældrenes Landsforening, FOLA, og er repræsenteret i dennes bestyrelse.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...