FAQ

Hvornår må institutionen holde lukkedage?

Institutionen må afholde 7 lukkedage pr. år plus 2 obligatoriske.


Hvad er en lukkedag?

Lukkedage kan afholdes, hvis maksimum 45 % af børnene har behov for pasning


Hvad er en pædagogiskdag/udviklingsdag/undervisningsdag?

Det er helt almindelige lukkedage, hvis de placeres på hverdage. Der er ingen undtagelser. Se alle regler om lukkedage her


Må institutionen lukke tidligere for at afholde fx forældrearrangementer?

Ja, men det betegnes som en lukkedag og skal tælles med som sådan. En halv lukkedag tæller for 1 lukkedage. Regler for afholdelse af lukkedage skal altså overholdes også, hvis institutionen "bare" lukker tidligere.


Hvornår skal et barn rykke op i børnehave?

Det generelle princip for anvisning af børn til børnehave er barnets alder. Det ældste barn påventelisten får plads først Barnet kan få plads i børnehave fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder. Hvis et søskendebarn står på venteliste til institutionen, vil det få plads før ældste barn på ventelisten. Hvis et barn får tilbudt plads med start før den 1. i den måned det fylder 2 år og 10 måneder har forældrene lov til at takke nej til pladsen, uden at barnet meldes ud af vuggestuen eller dagplejen - se hvidbog for anvisningsregler 3-5 år


Må forældre udføre arbejde i institutionen fx. maler- eller tømrearbejde?

Forældre må i princippet gerne udføre arbejde i institutionerne, men reglerne i for hold til Lov om arbejdsmiljø, forsikring og Københavnes Kommunes generelle retningslinier skal overholdes. Det gælder blandt andet i for hold til, at der er grænser for hvad voksne og børn må udføre, ligesom al håndtering af rengøringsmidler, kemikalier og anvendelse af værkstøj og maskiner skal overholde gældende lovgivning. Alt den slags arbejde i institutionerne er forbundet med ansvar, som på hviler Københavns Kommune.


Må institutionen bede forældrene hente børnene tidligere?

Hvis barnet er syg eller mistrives kan forældrene blive bedt om at hente barnet. Hvis der er for lidt personale, beder flere institutioner forældre om at hente deres børn. Det er ikke lovligt. Institutionen har en åbningstid, som de skal overholde.


Må institutionen bede forældre om at medbringe bleer eller lignende?

Ifølge Københavns kommune er en aftale omkring bleer og solcreme i orden, hvis det vedtages af ledelse og forældreråd.


Må institutionen bede forældre om at medbringe frugt eller andre madvarer?

Institutionen må ikke bede forældre om at medbringe frugt, mælk eller lignende. Heller ikke en turmadpakke eller en kort periode.


Skal der afholdes forældresamtaler fx. efter 3 måneder og ved overgange?

Der er ikke noget lovkrav om, at institutionerne skal tilbyde forældresamtaler.

I dagtilbudsloven står: Stk.2 "Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst" og videre: Stk. 5. "Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud"

Hensigten om tæt forældresamarbejde og gode overgange er tilstede i dagtilbudsloven, men ingen lov om hvordan det skal foregå. I de fleste institutioner afholdes samtaler efter 3 måneder eller forældrene imødekommes, hvis de beder om en samtale.


Må der drikkes alkohol ved forældrearrangementer i institutionen?

Københavns kommune har ingen fælles regler for alkohol til forældrearrangementer, som julefester, sommerfest og lignende. Det er op til den enkelte institution at beslutte om alkohol skal være en del af samværet i institutionen. Personalet må ikke drikke alkohol i arbejdstiden, hverken ved arrangementer med børn eller forældremøder uden børn.


 

 

 

 

 

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...