Organisationer

FOLA - forældrenes landsforening - en organisation der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser

BUPL - fagforening for pædagoger

LFS - Landsforeningen af SocialPædagoger, fagforening for pædagoger i kommunale institutioner i København og pædagogmedhjælpere.

Børnerådet -  et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg.

Børns vilkår - en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært.

Børnesagens Fællesråd - Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 19 landsdækkende organisationer, der tilsammen arbejder med over 500.000 børn og unge. Børnesagens Fællesråd arbejder for de socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår og fremmer forebyggelse af udstødelse af børn og unge

 

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...