Nyhedsbrev om fremtidig strategi

Nyhedsbrev om fremtidig strategi

Det er vigtigt, at flere forældre engagerer sig, og det sker blandt andet ved, at det er nemt at engagere sig i sin bydel og ved, at der er flere at tale med, så man ikke står alene i sin egen institution. Desuden er netværkene vigtige, så vi kan handle samlet og hurtigt.
Der er dannet facebook grupper i følgende bydele: Amager, Vesterbro, Nordvest og Nørrebro. Indre by har en kontakt person og, der er etableret samarbejde i Valby og Brønshøj.

Kontaktpersoner i bydelene:
Nørrebro: Rosa Lund, Guldberg: 22789894, Anne Mette, Guldberg: 40548384

Amager: Susanne Byriel fra Grøftekanten: gsbestyr@gmail.com

Indre by: Andrés Villaro, Dronning Caroline Amalie: 26357973

Brønshøj: Maria Mikkelsen, Haletudsen: 29803464, Camilla, Vindsuset: 50564082

Valby: Sanne Lindberg Gylling: zupersanne@gmail.com

Vesterbro: Gunvor: 51908971

Bispebjerg: mangler kontakt person.

Østerbro: mangler kontaktperson.

KFO vil straks i det nye år indkalde alle kontaktpersoner i bydelene til en snak om, hvordan vi kan få et godt samarbejde, og hvad I mangler af opbakning ude i netværkene.

HUSK: KFO kan hjælpe med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med etablering af netværk – telefonnumre, adressere eller lignende, så vi sikrer, at ikke alle sidder og laver de samme administrative opgaver.

Fokusdage:
KFO lægger op til, at vi arbejder med fokusdage/temadage, hvor vi sætter fokus på forskellige emner, som berører vores børn. Dagene er endnu ikke fastlagte, men mulige emner er:
•    Dage i marts med fokus på merindskrivning,
•    Dage omkring overførselsmidler, som der forhandles om i foråret.
•    Fokus på forhandlingen mellem København og Kommunernes Landsforening om næste budget forsommeren 2011.
•    Dage med fokus på konsekvenserne af besparelsen på de 2,79%

Generalforsamling i KFO:
KFO afholder generalforsamling tirsdag den 2.Februar. Hvis vi skal fortsætte presset for en bedre kvalitet i daginstitutionerne i København, er det vigtigt at KFO styrkes som forældrenes organisation.

KFO lægger her op til en grundig diskussion af strategien for at sætte børnene på dagsordenen og for at få udviklet en grundigere politik og nogle politiske krav fra KFO under parolen ”Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti”.

På generalforsamlingen skal også vælges bestyrelse. Alle i bestyrelsen er frivillige forældre og har derfor, som alle andre, ikke tid og overskud til at være aktive hele året – vi har også børn, arbejde, sygdom, familie og fritidsinteresser, og det er derfor vigtigt, at vi bliver flere til at løfte opgaverne i KFOs bestyrelse.

Efterlysning:
KFO søger forældre, som vil være med til at:
•    Arrangere tema aftener om forskellige emner, som vedrører forældre i Købehavn – pædagogik, sundhed, opdragelse og lignende.
•    Styrke KFOs økonomi for eksempel ved at arrangere støttefest for organisationen eller producere merchandise til salg.
•    Bidrage til at højne kvaliteten af arbejdet gennem faglig viden om for eksempel pædagogik, psykologi, journalistik, økonomi m.m.

Kontakt kfo@kfo.dk , hvis du vil være med til aktiviteter i KFO.

Mange hilsner Københavns Forældreorganisation.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...