Nyhedsbrev - baggrund og kommende aktiviteter

Nyhedsbrev - baggrund og kommende aktiviteter

Kære Forældre!

Vi venter stadig på at høre nyt om de varslede besparelser. Valget er overstået, men det er stadig den gamle borgerrepræsentation, der skal tage stilling til budgettet, da de nye politikere første tiltræder pr. 1.januar 2010.

I KFO er vi ved at være godt trætte af mangel på udmeldinger fra politikerne - det er vores børns hverdag det handler om. Vi begynder nu at få historier ind fra institutioner, hvor besparelserne allerede er begyndt at ramme - som fx. to institutioner, som har været nødt til at aflyse årets julefest.

Andre institutioner melder om stor utryghed blandt personalet om hvem, der skal fyres og hvornår.

Politikerne i børne- og ungdomsudvalget besluttede den 3.november at skærer området med 200 millioner, hvilket betød 2,79% i alle institutioner. På samme møde var der lagt op til at skære kompensationsordningen væk, hvilket svarede til 47,7 millioner. Efter mange protester fra forældre og personale udskød politikerne så beslutningen og det er de 47,7 millioner vi stadig venter på skal udmøntes.

Vi venter altså på at finde ud af hvor de 47,7 millioner skal komme fra, men de 2,79% er besluttet - Og derfor er kampen om, at de 47,7 millioner ikke må ramme ude i institutionerne så vigtig!!!

Hvis vi skal rykke noget - skal vi rykke nu! KFO opfordrer derfor til, at ALLE institutioner synliggør deres modstand mod besparelserne på tirsdag. Jo flere vi er jo mere pres kan vi lægge på de ansvarlige. Tiden er der, hvor mails til politikerne ikke længere er nok - kig på listen på kfo.dk og se hvad andre institutioner laver og lad jer inspirerer: http://www.kfo.dk/?p=1810

Den kamp vi kæmper handler ikke kun om flere julefester eller råd til et zoo kort. Flere anerkendte forskere har råbt vagt i gevær.

"Hvis det for eksempel er i vuggestuerne, så er mere end 3 børn pr. fuldtidsansat simpelthen ødelæggende for børns udvikling. Vi ved, at de kommer til at tale dårligere, de bliver mere aggressive og de får vanskeligere ved at udvikle deres sociale kontakter, så man kan sige, at det er faktisk bredt hele personligheden det her går ud over" siger Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi ved Århus universitet til radioavisen P1 6. Oktober 2009.

Generelle resultaterne fra Social Forsknings Instituttet på viser at: højkvalitets daginstitutioner, målt ved gode normeringer, relevant uddannet personale, stimulerende aktiviteter og en god kontakt mellem institution og hjem, kan gavne børn kognitivt, socialt og følelsesmæssigt både på kort og lang sigt.

Noget af det allervigtigste for børnenes udvikling er pædagogernes lydhørhed og indsigt i barnets udvikling. Denne indsigt og lydhørhed kræver gode rammer og strukturer for at lykkes.

Vi må bare konstatere i KFO, at hele det grundlag for vores børns udvikling er ved at blive smadret ved at institutionerne bliver så pressede, at de er nødt til at fyre folk, pålægge dem som er tilbage yderligere opgaver og derved have svært ved at overskue andet end de strengt nødvendige. Parolen om nej til børneparkering er slet ikke skudt ved siden af!

Kampen er altså på den ene side en kamp for, at de 47,7 millioner ikke rammer ude i vores institutioner, men på den lange bane en kamp om at sikre forsvarlige forhold for vores børn.

Det betyder blandt andet, at KFO arbejder på at få gennemført lovgivning om minimumsnormeringer på 1 voksen til 3 vuggestuebørn, 1 voksen til 3 dagplejebørn,1 voksen til 5 børnehavebørn, 1 voksen til 10 fritidshjemsbørn og 1 voksen til 15 klubbørn.

KFO arbejder desuden på at få sat mere fokus på, hvad der er allerede er besluttet i dagtilbudsloven omkring institutionernes arbejde med at sikre negativ social arv og børn mulighed for udvikling. Se dagtilbudsloven hos FOLA: http://fola.dk/downloads.php?cat_id=10

HUSK desuden KFOs store julestue mod besparelser i morgen, mandag den 23. november kl. 16.30:http://www.kfo.dk/?page_id=953

Mange hilsner Københavns Forældreorganisation.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...