Hasse Feldthaus

IT ansvarlig i bestyrelsen.

IT ansvarlig i bestyrelsen.

Ud over at være IT ansvarlig, er Hasse med i KFOs madgruppe, der arbejder med den nye obligatoriske frokostordning som skal implementeres pr. 1/1 2010. Hasse sidder også i KFOs sproggruppe som arbejder med sprogindsatsen i daginstitutionerne.

E-mail: hasse (at) kfo.dk
Telefon: (+45) 27 28 33 88

Hasse har to piger. Den yngste går i kommunal børnehave i en stor integreret institution, og den ældste går i en privatskole med tilhørende SFO. Han bor på Vesterbro sammen med pigernes mor.

Hasse er Garvergårdens repræsentant i Vesterbros Lokale Forældreforum, og Vesterbro/Kgn. Enghaves repræsentant i Det Centrale Forældreforum.

Derudover er han suppleant i Vesterbros Lokalråd, og så sidder han i bestyrelsen i et par interesse organisationer.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...