Generalforsamling i aften kl. 19

Generalforsamling i aften kl. 19

Sådan ser vores standard dagsorden ud ifølge vedtægterne:
1.    Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Arbejdsgruppernes beretning
4.    Redegørelse for arbejdet i FOLA
5.    Fremlæggelse og godkendelse af KFO´s regnskab/budget
6.    Fastlæggelse af medlemskontingent
7.    Indkomne forslag
8.    Valg af bestyrelse
9.    Valg af en kritisk revisor
10.    Eventuelt

Der ser måske lidt stift ud, men vi lover at indhold bliver spændende :)

Generalforsamlingen holdes på Dronen, Gl. Toftsgade 19 Opg. 27, 1355 København. Tilmelding er ikke nødvendig.

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...