Bestyrelsesarbejde

Arbejdet i bestyrelser kan tit være en stor udfordring - både arbejdet i forældreråd, klyngbestyrelser og bestyrelser i netværk. KFO afholder kurser i regler og retningslinjer for arbejdet, men har også har samlet en række nytige links og artikler om arbejdet.
 

Hvidbog i klynger

- Et overblik over snitflader, rammer og retningslinjer
Københavns kommune har i april 2011 udgivet "Hvidbog for klynger", der beskriver forhold i klyngen, forhold mellem klynge og forvaltning og forhold mellem klynge og brugerne - link til hvidbogen her

Forældreindflydelse i Københavns kommune

Læs om forældreindflydelse i de kommunale og i de selvejende institutioner

Pjece pm forældreråd og forældrebestyrelser i København

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - link til dagtilbudsloven

Kender du reglerne?

Kom og lær om reglerne for forældrebestyrelser, hvilke kompetencer har I, hvad skal man beslutte og hvordan får I en god bestyrelse?

KFO afholder løbende kurser - se hvor de afholdes næste gang: Oversigt over KFO bestyrelseskurser

Velkomst til forældrebestyrelsen og rådet i kommunale klynger:

- en vejledning i forældrearbejdet

Håndbog for forældre:

Forældrenes Landsforening, Håndbog for forældrerepræsentanter i daginstitutionsbestyrelser

Håndbogen her

Om forældrebestyrelser - en artikel om forældres indflydelse og ændringerne i loven.

Politiken 27.april 2007

KFO pressemeddelelser

Så er budgetaftalen i Københavns Kommune på plads, og i KFO har vi fulgt...
Pressemeddelelse 23-6-2016

Andre pressemeddelelser

KFO byder velkommen og glæder sig til samarbejdet
pressemeddelelse fra Ministeriet for børn, Unge og Ligestilling
Finansloven for 2016 handler om at prioritere, siger finansminister Claus...

Medieklip

Flere opgaver og færre hænder får skylden for, at pædagoger og medhjælpere...
Overborgmesteren kalder regeringens sparebidrag for »tyveri« og opfordrer...
Børnefamilier i Danmark har allerede rygende travlt, understreger...